Chwazi peyi ou oswa rejyon ou.

Kay
Pwodwi yo
Detèktè, Transducers
Pousyè pousyè

Pousyè pousyè

Omron Automation & SafetyOmron Automation & Safety
ZN-PD50-SAZN-PD50-SAOmron Automation & SafetyDeskripsyon:AIR DUST SENSOR 5-20 UM
ZN-PD50C-SAZN-PD50C-SAOmron Automation & SafetyDeskripsyon:AIR DUST SNSR 5-20 UM W/CERT.
ZN-PD50-SUZN-PD50-SUOmron Automation & SafetyDeskripsyon:AIR PARTICLE SENSOR
ZN-A4105ZN-A4105Omron Automation & SafetyDeskripsyon:AIR CLEAN UNIT
Sharp MicroelectronicsSharp Microelectronics
GP2Y1001AU0FGP2Y1001AU0FSharp MicroelectronicsDeskripsyon:SENSOR AIR DUST QUALITY
DN7C3CA007DN7C3CA007Sharp MicroelectronicsDeskripsyon:MOD PM2.5 DUST SENSOR ANLG OUT
GP2Y1001AUGP2Y1001AUSharp MicroelectronicsDeskripsyon:SENSOR AIR DUST QUALITY
GP2Y1010AUGP2Y1010AUSharp MicroelectronicsDeskripsyon:SENSOR AIR QUALITY DUST
Socle Technology CorporationSocle Technology Corporation
GP2Y1014AU0FGP2Y1014AU0FSocle Technology CorporationDeskripsyon:DUST SENSOR UNIT
GP2Y1030AU0FGP2Y1030AU0FSocle Technology CorporationDeskripsyon:DUST SENSOR UNIT
GP2Y1023AU0FGP2Y1023AU0FSocle Technology CorporationDeskripsyon:MOD DUST SENSOR 5PIN QFN
GP2Y1026AU0FGP2Y1026AU0FSocle Technology CorporationDeskripsyon:DUST SENSOR UNIT